تا مژه بستیم قیامت رسید

مرگ چه خواب سبکی بوده است

«طالب آملی»

/ 1 نظر / 8 بازدید
پير

يا شيخ مدتی است من هم دیرزمانیست در معنای ؛اتل متل توتوله؛ ؛جالب کابلی؛ مستغرق و از خود بیخودم. مشکل آن است که ندانم در کدام دريا غور ميکنم و دررر مته میکنم!