بنام خدا

 

  دل خسته ی من گرش همتی هست

                                           نخواهد ز سنگين دلان موميايی

 

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
پير

می بينم که « اندک شرری هست هنوز»

جواد رف

نخواهد آقا! نخواهد.