اينش سزا نبود دل حق گزار من<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

کز غمگسار خود سخن ناسزا شنيد

 

/ 0 نظر / 9 بازدید