بنام خدا

 

شکر ايزد که به اقبال کله گوشه ی گل

 

                                      نخوت باد دی و شو کت خار آخر شد

 

.

/ 17 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پشه

مبارک باشه. خوشحالم محمد

بشرا

الذي ألف بين قلوبکم ... :)تبريک . خيلي تبريک . منتظرتون هستيم که تشريف بياريد خونهء ما با هم‌سر محترم :)

شيخ

چه میشود به تو گفت شیخ. ما هم اگر یک شعر مثل «رخت عریانی» یا «از ره رسید» تو داشتیم به بقیه میگفتیم جمع کنن برن بوق بزنن! گفت ای موسی دهانم دوختی....

پير

ميبينی شيخ از هیبت کلام تو خودمان را هم گم کرده ايم!

پير

ياشيخ... اولا که در طريقت رنجش خاطر نباشد شيخ ما که جواب تلخ میزیبد لب شیخ شکر خا را!! ثانيا که فحشی زشيخ خوشتر کز ديگران عنايت. ثالثا اگر با ما نبودش هيچ ميلی چرا ميگفت به من شوفر تريلی؟! رابعا این پیر به خود نبنونوشت وبلاگ میرزا را ای شیخ پاکدامن معزور دار این پیر! قصد این پیر پاچه خار بر آناست که در نوشتاری بعد به شرح کرامات اين شيخ عريان بپردازيم تا عالمیان بدانند لنگر اندر بندر عشق تو افکندست پیر.

شيخ

ای خاک بر دهان مداحان

ميرزامويز

شيخ در اين سخن تو صدای شيهه آن اسب می آید! (تلویحا به محمد هم سلام برسان!)

نايس!

حامد

ميدانی که نبودم، برای تبريک چنين چيزی هيچ وقت دير نيست مبارک باشد مبارک مبارک