بیدل

گران شد زندگی اما نمی افتد ز دوشِ من

.

/ 5 نظر / 15 بازدید
ميزمويز

يا شيخ شنگول! مدتی است که چوب در آستين روزگار ميکنی. غمخوار خویش باش غم روزگار چیست؟ راستی ما اراجيف بافی را از سر گرفته ايم!

ميزمويز

داداش اين روزها بنزين گرون شده بايدم زندگی گرون شه چه توقعاتی دارن مردم!

مريم

پس فکر کردی اين همه بدبختی واسه چی رو سر دنيا و آدمهاش آوار شده؟ ... فلاکت آدمی از آن است که همواره بايد بار گرانی بر دوش داشته باشد و تهی پوست واری خواهد شد در آن هنگام که بار بر زمين نهد... و لحظه هايش به انتها خواهد رسيد.

سوده

خدا قوت اقا!خيلي گران شده؟ما در خدمتيم ها به اتفاق منزل

haggard

this is same old song