قصه کوتاه


مارا به رندی افسانه کردند

                   پیران جاهل،

                             شیخان گمراه

/ 2 نظر / 22 بازدید

salam tanha

احسان م.

تو اون زمانه ی دربدری این بیت (تو آهنگ محسن نامجو) بغض من رو می ترکاند!