بنام خدا

 

رازی که نهان خواهی با کس در میان منه و گر چه دوست مخلص باشد

که مر آن دوست را نیز دوستان مخلص باشد، همچنین مسلسل.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

خامشی به که ضمیر دلِ خویش

با کسی گفتن و گفتن که مگوی

ای سلیم آب ز سرچشمه ببند

که چو پر شد نتوان بستن جوی

 

                                          

                                    گلستان سعدی

/ 2 نظر / 11 بازدید
میرزامویز

یا شيخ! الحق که ما جماعت ابنای خلف پيشينيان تروريستمان هستیم. دی سعدی و یاران در کار مسلسل بودند و امروز من و تو در کار بمب هسته ای. از پدر پسر چنین باید! تا فردا زادگان من و تو در چه کار آیند!

میرزامویز

يا شيخ گویی جز من و تو کسی را جرات کار مسلسل و شرپنل نیست. عجب از اين منکرین که بوی باروت نيامده قلم غلاف کرده اند. پستی ديگر بنويس از گل و بلبل و ...