دیده و دل

  زدست دیده و دل هر دو فریاد        که هر چه دیده بینه دل کنه یاد                                                                            بابا طاهر دهلیز دیده است دل، ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 4 بازدید
شهریور 88
2 پست
تیر 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
آذر 87
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
3 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
9 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست