بنام خدا

 

مرا قناری آفريد!

      قفس تنها ميراث من از نياکانم

و تا چشم گشودم

    قفست را از منظرم ربودند.

                                        محمد

 

لینک
سه‌شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٤ - محمد رشیدی