بنام خدا

 

بعضی وقتها برای شنيدن يک « نه » به تلاشی سخت و پيگيرانه

نياز خواهی داشت.

                                                                            محمد

 

لینک
سه‌شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٤ - محمد رشیدی