بنام خدا

 

سر فروکردن در آخور خوشبختی مبتذل­ترین هدفی است که یک انسان می­تواند در زندگی داشته باشد – خوشبختی با هر تعریفی که از آن داشته باشی- .

 

                                                                                            محمد

 

 

لینک
شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - محمد رشیدی