بنام خدا

 نمی خورید زمانی غم وفادارن

                                              ز بی وفایی دور زمانه یاد آرید

 

                                                                             محمد

.

لینک
دوشنبه ٢ امرداد ،۱۳۸٥ - محمد رشیدی